2017_kamiakin_braves_isham_ferris.png
Isham Ferris
School Kamiakin High School
Year 2020
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2017 10 Varsity WR/DB1405-7 2017_kamiakin_braves_isham_ferris.png
* Captain