2017_kamiakin_braves_tuna_altahir.png
Tuna Altahir
School Kamiakin High School
Year 2021
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2017 3 Varsity RB/DB1705-11 2017_kamiakin_braves_tuna_altahir.png
* Captain