2017_kamiakin_braves_caesar_salas.png
Caesar Salas
School Kamiakin High School
Year 2019
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2017 53 Varsity OL/DL2255-10 2017_kamiakin_braves_caesar_salas.png
2016 53 Varsity OL/DL2305-9 2016_kamiakin_braves_ceasar_salas.png
* Captain