2017_kamiakin_braves_blake_fabbri.png
Blake Fabbri
School Kamiakin High School
Year 2019
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2017 85 Varsity WR/DB1455-9 2017_kamiakin_braves_blake_fabbri.png
2016 33 Varsity WR/DB1355-7 2016_kamiakin_braves_blake_fabbri.png
* Captain