2014__kamiakin_braves_(fr)__austin_haulk.png
Austin Haulk
School Kamiakin High School
Year 2018
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2015 56 Varsity OL/DL1805-9 2015_kamiakin_braves_austin_haulk.png

Kamiakin Braves (Fr)

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2014 54 Freshmen 2014_kamiakin_braves_(fr)_austin_haulk.png
* Captain