2014__kamiakin_braves__alex_bayuk.png
Alex Bayuk
School Kamiakin High School
Year 2017
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2016 52 Varsity OL/DL2106-4 2016_kamiakin_braves_alex_bayuk.png
2015 4 Varsity WR/LB1856-3 2015_kamiakin_braves_alex_bayuk.png
2014 88 Varsity WR/DB1706-2 2014__kamiakin_braves__alex_bayuk.png
* Captain