2014__kamiakin_braves__easton_ayres.png
Easton Ayres
School Kamiakin High School
Year 2017
Back

Kamiakin Braves

Season # Level Pos.Wt.Ht. Photo
2016 24 Varsity WR/DB1555-8 2016_kamiakin_braves_easton_ayres.png
2015 24 Varsity WR/DB1455-8 2015_kamiakin_braves_easton_ayres.png
2014 24 Varsity WR/DB1505-8 2014__kamiakin_braves__easton_ayres.png
* Captain